Namještaj

Sredstva za održavanje namještaja

Naziv proizvoda - Opis Pakovanje Tehnički list Sigurnosni list
Teppichextraktionsmittel - Koncentrisano sredstvo za ekstrakciju namještaja. Razrjeđuje se sa vodom u omjeru 1:100. 10 litara
asdf asdf
Isoklarglanc - Koncentrisano sredstvo za čišćenje svih vrsta vodootpornih materijala uključujući i staklo; Razrjeđuje se sa vodom u omjeru 1:50. 10 litara
Spezial Mobelpflege - Sredstvo za njegu namještaja i bezmirisnu specijalnu impregnaciju drveta. 1 litar