Industrijska sredstva

Industrijska Sredstva

Naziv proizvoda - Opis Pakovanje Tehnički list Sigurnosni list
Losoxinat VP1445 - Koncentrisano sredstvo za industrijsko čišćenje upotrebljava se za mašine, limove,metalne dijelove i alate. Razrjeđuje se sa vodom u omjeru do 1:10. 10 litara asdf asdf
Entfetter B - Koncentrisano sredstvo za odmaščivanje potapanjem: željeznih, gusanih, dijelova i čeličnih limova. Razrjeđuje se u zavisnosti od vrste materijala koji se odmašćuje. 10 litara
Metaphos WP - Koncentrisano sredstvo za fosfotiranje potapanjem. Razrjeđuje se u zavisnosti od vrste materijala koji se fosfotira. 10 litara
Ferophos EP1 - Koncentrisano sredstvo za odmašćivanje i fosfataciju metalnih, čeličnih površina putem potapanja i prskanja. Razrjeđuje se u zavisnosti od vrste materijala koji se tretira. 10 litara asdf
Booster 328 - Koncentrisano sredstvo za čišćenje i dezinfekciju podova u prehrambenoj industriji. Razrjeđuje se sa vodom u omjeru 1:50. 10 litara asdf
Booster M35 - Sredstvo za čišćenje na bazi kiselina za cjevovode i postrojenja u mljekarskoj i pivarskoj industriji. Razrjeđuje se sa vodom u omjeru 1:20. 10 litara asdf asdf