Dezinfekcija

Sredstva za dezinfekciju

Naziv proizvoda - Opis Pakovanje Tehnički list Sigurnosni list
Xyloquat 10 litara
asdf asdf
Xyloquat LE 10 litara asdf asdf
Xyloquat PLUS 10 litara asdf asdf
Xyloquat H-Sept - Alkoholno dezinfekciono sredstvo za površine i ruke. 10 litara asdf asdf
Xyloquat S 10 litara asdf asdf