Izosan® - G

Sa zadovoljstvom Vas možemo obavijestiti da smo uspješno izvršili prenos prava za žig „Izosan® - G“ – BAZ993659, što Institut za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo BiH potvrđuje rješenjem broj IP-02-47-2-06057/13ČA od 21.10.2013. godine. Proizvod je atestiran od strane Zavoda za Javno Zdravstvo FBiH, broj Atesta 157 – 3 – 6 – 99.

Sticanjem prava na žig „Izosan® - G“ naša firma raspolaže punim pravom upravljanja ovim zaštićenim žigom, proizvodnje sredstva i stavljanja istog na tržište BiH.

 

Dozvolite da Vas podsjetimo da je sredstvo „Izosan® - G“ namijenjeno za opštu sanitaciju i dezinfekciju (sanitarija, podova, zidova, radnih površine, opreme i pribora), te da je kao takvo preporučeno od strane Higijensko Epidemiološke Službe i Sanitane Inspekcije u BiH, zbog njegovog snažnog germicidnog djelovanja na bakterije, gljivice, alge, protozoe i viruse, uključujući i viruse hepatitis tipa A (žutica), HBC, HCV i HIV.

 

Upotreba Koncentracija Način upotrebe
opšta sanitacija (podovi, zidovi, radne površine, sanitarije) 1 – 2 g
u 5 l vode
jednokratno ili višekratno brisanje, prskanje ili uranjanje (3 min – 2 sata), bez ispiranja s vodom
dezinfekcija pribora za jelo i piće, te kuhinjskog posuđa uranjanje nakon pranja u trajanju 3 – 5 min, bez ispiranja
dezinfekcija rublja (bijelo i rublje postojanih boja) natapanje rublja prije postupka pranja kroz 2 sata, bez ispiranja vodom
dezinfekcija vode za piće 1,5 –2 g
u 1.000 l vode
voda je pogodna za piće 10 – 30 min nakon otapanja granulata
dezinfekcija vode u bazenima za rekreaciju i za terapiju postupak se vrši 2 puta dnevno, ujutro i uvečer