Objekti

Naziv proizvoda
Pakovanje
Držač papirnih ručnika 325 1 kom

Papirni ručnici 325
1 kom

Držač toaletnih listića 328 1 kom

Toaletni papir u listićima 328
1 kom